לזכות

ידידנו החשוב בעל צדקה וחסד

מר טדי בן לאה שי'

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה רבה בכל מעשי ידיו

 

--------------------------------

גם אתה יכול להקדיש את האתר לזכות יקירך!

בא והיה שותף!

[email protected]