הרבי מליובאוויטש, אשר ביוזמתו ובעידודו הוקמו בתי חב"ד בקפריסין - כמו בכל העולם, ביקש פעמים רבות להדפיס את ספר 'התניא' בכל מקום ובכל שפה. ספר התניא ידוע כ"תורה שבכתב" של חסידות חב"ד, וסגולות רבות נקשרו בלימוד בו ובהחזקתו בבית וברכב. ובוודאי זכות גדולה נפלה בחלקנו-חלקכם להדפיס את הספר הקדוש הזה בקפריסין.

בשעת הדפסת ספר התניא, הופכים מקומות שונים בארץ ובעולם, ל"בתי-דפוס בזעיר אנפין". אותיות הקודש, ומשפטי הקודש, היוצאים לאור, מזככים את אוויר המקום, והופכים אותו למעודן ומקודש יותר.

עד היום הודפס ספר התניא בקפריסין בערים ניקוסיה ולרנקה, בהוצאה מהדורת ומפוארת, בשפות עברית ואנגלית.

כאמור הנוטלים חלק בהוצאות הדפוס של ספר התניא זוכים לברכותיו של הרבי בשפע של ברכות לבריאות פרנסה נחת וכל מילי דמיטב.

זו ההזדמנות שלך, בוא והיה שותף להפצת מעיינות החסידות!

  

 אני הח''מ מבקש לקחת חלק בהדפסת התניא 

פרטים:

שם:  *
משפחה:  *
טלפון:  *
פקס:
דוא''ל:  *
כתובת:  *
אמצעי תשלום

 כרטיס אשראי

בעל הכרטיס:  *
מספר כרטיס:  *
תקף עד:  * mm/dd/yyyy)
קוד

 

העברה בנקאית

 

Bank of Cyprus

Cyprus Jewish Community Center

Euro Account:

USD Account

Account #:
0553 11 011 714

Account #:
0553 41 023156 06

IBAN #
CY12 0020 0553 0000 0011 0117 140

IBAN#
CY39 0020 0553 0000 0041 0231 5606

Swift #
BCYPCY2N

Swift #
BCYPCY2N

 

PayPal
פאי-פל

 

כתובת אימייל הרשומה            בפאי-פל (PayPal):