גן ילדים "גן מנחם"

 

מטרת הגן

גן מנחם, הינו גן ייחודי בקפריסין, שמטרתו לקדם את מיומנויות התקשורת, השפה וההבעה העברית.
הגן יטפח את תשתית האוריינות שעליה נבנית הקריאה והכתיבה.

כגן יהודי, יודגש נושא המסורת היהודית וחגי ישראל' כמו כן, השפה האנגלית משולבת בגן כשפה שניה על פי שיטת הלן דורון.

הגן שלנו מהווה מסגרת חינוכית לימודית שמטרתה לקדם ולעודד את ההתפתחות הכוללת של הילד.

הפעילות החינוכית לימודית בגן היא רב תחומית וכוללת פיתוח גופני תנועתי, טיפוח רגשי, חברתי וערכי טיפוח כושרי חשיבה ולמידה, עיצוב עמדות אינטלקטואליות והקניית עולמות תוכן ידע ומטען תרבותי.

מטרות המסגרת היא הן להקנות לילד כישורי חיים הכוללים ידע על שמירת הבריאות והבטיחות, לפתח בו גישה חיובית לעצמו ולעולם הפיסי והאנושי. יכולת לגייס כוחות רגשיים כדי להתמודד עם קשיים, עם אתגרים ועם הצלחות. ולהקנות לו נורמות התנהגות, מיומנויות חברתיות ולימודיות ומטען תרבותי לאומי וכלל אנושי.

הגננות אינן מתמקדות בהישגים פורמליים. הערכות נעשות כדי לקבוע את המקום שבו מצוי הילד כנקודת פתיחה לבניית תוכנית קידום אישית או כדי לבדוק את תחומי התעניינותו.

 

דרכי ההוראה

ההוראה בגן נעשית בדרכים מגוונות מאוד מבחינת סוגי הפעילות, מסגרות הלימוד וכן המקום והזמן שבהם מתרחשת הפעילות.

ההוראה מבוססת על מתן הזדמנויות ללמידה במצבים הבאים: משחק חופשי, פעילויות הבעה, התנסות בחומרים, פעילות דידקטית ולמידה מודרכת. כל אלו נעשים במסגרות שונות, במסגרת יחידנית, בקבוצות קטנות או במליאה.

כל סוגי הפעילויות החופשיות והמכוונות נעות בשני מרחבים בתוך כותלי הגן ובחצר ומבוססים על זרימה חופשית ומכוונת של הפעילויות.

 

סדר היום

סדר היום בגן הוא רב גוני ומשתנה. בחלק מן היום הילדים בוחרים באחת מן הפעילויות האלה: משחק התנסות בחומרים, משחק סוציודרמטי, משחקים דידקטים, ובחלק אחר של היום הם עוסקים בפעילות מכוונת.

סדר היום נקבע על ידי צוות הגננות בשיתוף עם הורי הילדים בגן.

 

הימים הראשון בגן

הימים הראשונים בגן - הסתגלות לגן והקניית הרגלים.
הכרת הסביבה החינוכית והשימוש באביזרים ובמשחקים השונים בגן. עידוד ותמיכה להגברת הבטחון העצמי מתן איזון כדי לעורר התעניינות התמדה וקשב באמצעות כל מיני משחקי הכרות. 

הצבת גירויים עשירים, מגוונים ומעוררי סקרנות, חיזוק הדימוי העצמי של הילד, עידוד יוזמות חברתיות להגברת ביטחון ולהקניית טכניקות הסתגלות הצבת גבולות על ידי חוקים.

כל אלה ועוד לחיזוק האני של הילד ולהקל עליו את ההסתגלות בימים הראשונים בגן ובמקביל להציב את הגבולות והכרת הסביבה החינוכית בה ישהה הילד.

 

התוכנית השנתית בגן

התכנית השנתית מהווה בסיס לכל אחד מהתכנים הנלמדים במהלך השנה. תכנים אלו יבואו לידי ביטוי באומנות ויצירה, שפה (אוריינות), מתמטיקה, מדעים, מוסיקה, תנועה ומסורת.

תכנית זו תותאם לכל שכבת גיל בגן, בהתאם ליכולתם והתקדמותם של הילדים.

כל חודש מקבל "גוון" מיוחד משלו בהתאם לעונות השנה למועדי הלוח העברי ולימים מיוחדים שנהוג לציינם (בגן, במשפחה ולעיתים בכלי התקשורת). למשל: יום המשפחה, ימי הולדת של מנהיגים, אנשי רוח, יוצרים ועוד.

 

מיקום הגן ויצירת קשר

הגן ממוקם במרכז העיר לרנקה במרחק הליכה של כמה דקות מהמרכז היהודי.
לפרטים ולהרשמה:  [email protected]