בונים יחד את המרכז החדש כל הפרטים על הבנין החדש הדמיה של המבנה החדש הצטרפו ותרמו בקליק רשימת המייסדים שכבר תרמו