הכנסת ספר תורה - חבד קפריסין / משפחת שחק

בשבח והודיה לה' יתברך הננו מתכבדים להזמינכם
להשתתף בחגיגת הכנסת ספר תורה
שנתרם לבית הכנסת ומרכז הקהילה היהודית חב"ד ליובאוויטש קפריסין
לכבודו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו הרבי מליובאוויטש


לזכות אברהם שחק בן דב אבני שי'
לרגל יום הולדתו לאורך ימים ושנים טובות

נדבת זוגתו מרת אירית אבני תיחי'
ולזכות כל יוצאי חלציהם
לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות אמן

שתתקיים אי"ה ביום ראשון י"ט אלול ה'תשע"ד - 14.9.14
במרכז הקהילה היהודית - חב"ד ליובאוויטש קפריסין
Diogenous 7B, Larnaca, 6020 Cyprus

בתוכנית:
16:00 - תפילת מנחה ולאחריה כתיבת אותיות
17:00 - תהלוכה לכבודה של תורה וריקודי שמחה בבית הכנסת
18:30 - סעודת מצווה חגיגית באולמי אפוטיקאס גאלרי
ברחוב Agios Lazarou 81, Larnaca

נתכבד מאוד בהשתתפותכם
הרב אריה זאב ושיינדל רסקין
משפחת אבני

* * *

נא אשרו השתתפותכם
בדוא"ל [email protected] או בטל' 00.357.24.828.770

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה!