ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל.

ספר התהילים תמיד היה שם בשבילנו. בעיתות צרה - מלחמות, מגפות וימים קשים ח"ו, תמיד היה על מה להשען. רבי יוסף יצחק מליובאוויטש כתב: "אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות ועולים מעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפי אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים".

socialtehilim.org