ידידי היקרים 

שלום רב!

לקראת כינוס שלוחי חב"ד העולמי שמתקיים בתאריך ל' כסלו תשע"א (7 נובמבר2010 ) פוקדים השלוחים את ה'אהל' הק'. אם ברצונכם להזכיר את שמכם על הציון, אנא שילחו את שמכם ונזכיר אתכם, להצלחה וישועה בכל. 

לצורך הזכרת שם, יש לציין את השם היהודי המלא עם שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל (ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או בפקס + 35724828771


ה'אהל' הוא מקום קבורתו של הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זי"ע 

כל מי שבא אי-פעם במגע עם הרבי, חש כמה אהבה ותשומת-לב אישית העניק הרבי לכל יהודי באשר הוא, ללא הבדלי עדות ומעמדות. בין אם באו בבקשת ברכה, עצה או עידוד, אנשים ונשים מכל הזרמים והחוגים מצאו נחמה ומרגוע בדבריו המחממים ופניו המאירות של הרבי. השהיה בקרבתו של הרבי כשלעצמה, הייתה חוויה רוחנית אדירה, אשר נסכה שלווה נשמתית פנימית אצל הסובבים, שחות מההעמוק מאיר ומחמם את הלבבות עד ימינו אלה.

חכמינו זיכרונם-לברכה מלמדים, כי השפעת הצדיק בעולמנו ממשיכה גם לאחר הסתלקותו. גם כיום, לאחר הסתלקותו של הרבי, מוסיפים אלפי אנשים מכל העדות להגיע אליו. הפעם הם באים אל האהל. הם מבקשים מהרבי להעתיר בעדם תחינה במרומים ולעורר על נשמתם רחמים. האהל נעשה מרכז בו ממשיך העם לקבל ברכות וחיזוק גשמי ורוחני.

לחצו כאן ליותר על חייו ופעילויותיו של הרבי

בשורות טובות בכל האמור 

הרב אריה זאב רסקין - קפריסין