עשור - 10 פעמים חי
עשר פעמים ח''י בחודש
עשור של שותפותהצטרפו עכשיו